KONTAKT

 
Kaliskie Towarzystwo Lekarskie
ul. Poznańska 64
PL 62-800 KALISZ
NIP: 618-18-51-749

 
 
konto
Santander Bank Polska S.A.
nr 30 1090 1128 0000 0000 1201 5766
 

 
Telefon:
  62-7664143

 
Sekretariat KTL czynny w poniedziałek, środę i piątek
w godzinach od 9.00 do 11.00.
Sekretarka: Katarzyna Mazurek.

 

Adres strony:
http://www.ktl.gulip.pl