Z historii medycyny kaliskiej

18. Z Archiwum Historii i Filozofii Medycyny WEJŚCIE
17. Gwoli prawdy historycznej WEJŚCIE
16. KTL w międzywojniu (1918-1939) WEJŚCIE
15. Kronika KTL rok 2011 WEJŚCIE
14. Urzędowa korespondencja dotycząca utworzenia
towarzystwa lekarskiego w Kaliszu (lata 1869-1877)
WEJŚCIE
13. Kronika KTL rok 2010 WEJŚCIE
12. Kronika KTL rok 2009 WEJŚCIE
11. 50 lat temu otrzymali dyplom lekarski WEJŚCIE
10. Szpital Świętej Trójcy w Kaliszu WEJŚCIE
9. Doktorat Prezesa KTL WEJŚCIE
8. Kronika KTL rok 2008 WEJŚCIE
7. Kronika KTL rok 2007 WEJŚCIE
6. Szpital Starozakonnych w Kaliszu WEJŚCIE
5. Historia szpitala św. Ducha w Kaliszu WEJŚCIE
4. Skandal z Biblioteką Lekarską w Kaliszu WEJŚCIE
3. Pierwszy elektrokardiogram kaliski WEJŚCIE
2. Kronika KTL rok 2005 WEJŚCIE
1. Ostatnie walne zebranie KTL przed wojną WEJŚCIE