KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM

 

..... zobacz powiększenie .....
 

18 I 2012
prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz
i przewodniczący rady Miejskiej mgr Grzegorz Sapiński
podejmowali w Ratuszu dra med. Zbigniewa Kledeckiego z żoną Ireną.
Dr Z. Kledecki otrzymał tytuł i medal „Honorowego Przyjaciela Kalisza”.

30 XI 2011
prof. dr hab. Ewa Andrysiak prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu
i wiceprezes Ryszard Templowicz wręczyli Z. Kledeckiemu

dyplom członka honorowego tegoż Towarzystwa
w uznaniu zasług dla pięknej i wartościowej książki naukowej.

BARDZO WAŻNE

Oczekujemy zgłoszeń doniesień i referatów
do wygłoszenia na zebraniach naukowych
naszego Towarzystwa.

Zarząd KTL

W czasach wczesnego Gierka prosiliśmy o niepalenie tytoniu podczas zebrań naukowych. Dzisiaj prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych.
Od 1 stycznia 2002 r. obowiązują nowe
składki członkowskie.

- I tak członkowie rzeczywiści - 10 zł miesięcznie,
podobnie płacą emeryci i renciści dorabiający.

- Członkowie emeryci i renciści niedorabiający:
3 zł miesięcznie.

- Członkowie honorowi, zgodnie ze statutem Towarzystwa,
są zwolnieni z płacenia składek.

- P.T. członkom, którzy mają konta osobiste w bankach
proponujemy wydanie polecenia stałego płacenia tych
składek miesięcznie lub kwartalnie, półrocznie lub za
cały rok - na nasze konto w
BZ WBK I O/Kalisz, nr 30 1090 1128 0000 0000 1201 5766
z zaznaczeniem, czego dotyczy przelew.
W ten sposób pozbędziecie się Państwo
kłopotów z płaceniem składek.

Zarząd KTL

Czekamy na zgłoszenia referatów i przypadków kazuistycznych
do wygłoszenia na zebraniach naukowych KTL.
Lekarze przyjeżdżający na zebrania naukowe KTL mogą bezpłatnie
parkować samochody na płatnym parkingu przy szpitalu.