Władze KTL - HISTORIA

14-11-2015 r. na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ukonstytuowały się na lata 2015 - 2019
nowe władze Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Przedstawiają się następująco:

  Zarząd KTL:
Prezes dr n. med. Piotr Suda
Wiceprezes lek. Sławomir Kaczmarek
Sekretarze lek. Teresa Radny i lek. Mariusz Pluciński
Skarbnicy lek. Bożena Kazimierczak i lek. Andrzej Greberski
Gospodarz Towarzystwa dr n. med. Mariusz Kurpik
Członek lek. dent. Jacek Zabielski i lek. Arkadiusz Tokarski
  Komisja Rewizyjna KTL:
Przewodnicząca lek. Elżbieta Cichowicz
Sekretarz lek. Marta Mieszczańska
Członek lek. Irena Świerk

 
ZARZĄD KTL

Piotr Suda
prezes
dr n. med. Piotr Suda

Sławomir Kaczmarek
wiceprezes
lek. Sławomir Kaczmarek

Teresa Radny
sekretarz
lek. Teresa Radny


sekretarz
lek. Mariusz Pluciński

Bożena Kazimierczak
skarbnik
lek. Bożena Kazimierczak

Andrzej Greberski
skarbnik
lek. Andrzej Greberski

Mariusz Kurpik
gospodarz towarzystwa
dr n. med. Mariusz Kurpik
 

Jacek Zabielski
członek
lek. dent. Jacek Zabielski
 

Arkadiusz Tokarski
członek
lek. Arkadiusz Tokarski
 

 
KOMISJA REWIZYJNA KTL

Elżbieta Cichowicz
przewodniczący
lek. Elżbieta Cichowicz

Marta Mieszczańska
sekretarz
lek. Marta Mieszczańska

Irena Świerk
członek
lek. Irena Świerk

 

W wyniku wyborów korespondencyjnych
w czerwcu 2011 roku
nowe władze Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
przedstawiają się następująco:

  Zarząd KTL:
Prezes dr n. med. Piotr Suda
Wiceprezes lek. Anna Świąder-Nogalowa
Sekretarze lek. Bożena Kazimierczak  i  lek. Teresa Radny
Skarbnicy lek. Sławomir Kaczmarek i lek. Mariusz Kurpik
Gospodarz Towarzystwa lek. dent. Bogdan Ptak
Członek lek. dent. Jacek Zabielski
Członek i Honorowy Prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki
  Komisja Rewizyjna KTL:
Przewodnicząca lek. Elżbieta Cichowicz
Sekretarz lek. Marta Mieszczańska
Członek lek. Irena Świerk

 
ZARZĄD KTL

Piotr Suda
prezes
dr n. med. Piotr Suda

Anna Świąder-Nogalowa
wiceprezes
lek. Anna Świąder-Nogalowa

Bożena Kazimierczak
sekretarz
lek. Bożena Kazimierczak

Teresa Radny
sekretarz
lek. Teresa Radny

Sławomir Kaczmarek
skarbnik
lek. Sławomir Kaczmarek

Mariusz Kurpik
skarbnik
lek. Mariusz Kurpik

Bogdan Ptak
gospodarz towarzystwa
lek. dent. Bogdan Ptak
 

Zbigniew Kledecki
członek i honorowy prezes
KTL
dr med. Zbigniew Kledecki

Jacek Zabielski
członek
lek. dent. Jacek Zabielski
 

 
KOMISJA REWIZYJNA KTL

Elżbieta Cichowicz
przewodniczący
lek. Elżbieta Cichowicz

Marta Mieszczańska
sekretarz
lek. Marta Mieszczańska

Irena Świerk
członek
lek. Irena Świerk

 

Na V Walnym Zjeździe Delegatów
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 3 II 2007
dokonano wyborów nowych władz.

 
Prezes
Wiceprezes
Sekretarze
Skarbnicy
Gospodarz
Członek
Członek i Honorowy Prezes KTL
Zarząd KTL:
dr n. med. Piotr Suda

lek. Anna Świąder-Nogalowa
lek. Bożena Kazimierczak  i  lek. Arkadiusz Tokarski
lek. Ewa Garczarek  i  lek. Sławomir Kaczmarek
lek. Andrzej Greberski
lek. Irena Świerk

dr med. Zbigniew Kledecki
 
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Komisja Rewizyjna KTL:
lek. Elżbieta Cichowicz
lek. Marta Mieszczańska
dr n. med. Stanisław Olczak

 
ZARZĄD KTL

Piotr Suda
prezes
dr n. med. Piotr Suda

Anna Świąder-Nogalowa
wiceprezes
lek. Anna Świąder-Nogalowa

Bożena Kazimierczak
sekretarz
lek. Bożena Kazimierczak

Arkadiusz Tokarski
sekretarz
lek. Arkadiusz Tokarski

Ewa Garczarek
skarbnik
lek. Ewa Garczarek

Sławomir Kaczmarek
skarbnik
lek. Sławomir Kaczmarek

Andrzej Greberski
gospodarz
lek. Andrzej Greberski

Irena Świerk
członek
lek. Irena Świerk

Zbigniew Kledecki
członek i honorowy prezes
KTL
dr med. Zbigniew Kledecki

 
KOMISJA REWIZYJNA KTL

Elżbieta Cichowicz
przewodniczący
lek. Elżbieta Cichowicz

Marta Mieszczańska
sekretarz
lek. Marta Mieszczańska

Stanisław Olczak
członek
dr n. med. Stanisław Olczak

 

Na IV Walnym Zjeździe Delegatów
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
dokonano wyborów nowych władz
na lata 2003 - 2006.
 
Prezes
Wiceprezes
Sekretarze
Skarbnicy
Gospodarz
Członkowie
Zarząd KTL:
dr med. Zbigniew Kledecki
lek. Anna Maria Świąder-Nogalowa
lek. Bożena Kazimierczak  i  lek. Arkadiusz Tokarski
lek. Dariusz Krystalski  i  lek.stom. Bogdan Ptak
lek. Piotr Suda
dr n.med. Bronisław Pałys  i  lek. Irena Świerk
 
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Komisja Rewizyjna KTL:
lek. Andrzej Greberski
lek. Elżbieta Cichowicz
lek. Lech Wojciechowski

 
ZARZĄD KTL w latach 2003 - 2006

Zbigniew Kledecki
prezes
dr med. Zbigniew Kledecki

Anna Świąder-Nogalowa
wiceprezes
lek. Anna Świąder-Nogalowa

Bozena Kazimierczak
sekretarz
lek. Bożena Kazimierczak

Arkadiusz Tokarski
sekretarz
lek. Arkadiusz Tokarski

Dariusz Krystalski
skarbnik
lek. Dariusz Krystalski

Bogdan Ptak
skarbnik
lek. stom. Bogdan Ptak

Piotr Suda
gospodarz
lek. Piotr Suda

Bronislaw palys
członek
dr n.med. Bronisław Pałys

Irena Swierk
członek
lek. Irena Świerk

 
KOMISJA REWIZYJNA KTL w latach 2003 - 2006

Andrzej Greberski
przewodniczący
lek. Andrzej Greberski

Elzbieta Cichowicz
sekretarz
lek. Elżbieta Cichowicz

Lech Wojciechowski
członek
lek. Lech Wojciechowski