Informacje podstawowe o KTL.

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
Kalisz Physicians' Society
Societas Medica Calisiensis

Rok założenia: 1877. Okresy działalności: 1877-1914, 1918-1939, 1946-1951, 1951-1990, 1990-.

Nazwy: 1877-1914 Obščestwo Vraczej Kališskoj Gubernii, Towarzystwo Lekarzy Gubernji Kaliskiej, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Societas Medica Calisiensis, 1918-1951 Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Societas Medica Calisiensis, 1951-1990 Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1990- Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Kalisz Physicians' Society, Societas Medica Calisiensis.

Poprzednia siedziba: (do roku 2010 - fotografia niżej) 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.
                 
Obecna siedziba:
Nowy adres Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
                                62-800 Kalisz, ul. Poznańska 64
                                (w Kaliskiej Delegaturze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej)
                                telefon 62-7664143

  

Struktura organizacyjna: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd. Archiwum.

Liczba członków: 10 (1877), 36 (1878), 51 (1912), 11 (1918), 29 (1927), 28 (1946),
137 (1951), 87 (1961), 138 (1965), 173 (1966), 197 (1968), 210 (1970), 509 (1998),
389 (2002), 339 (2007), 342 (2009).

Przewodniczący (prezesi): Józef Rymarkiewicz (1877-1878, 1889-1898), Waldemar Weiss (1878-1879, 1883-1885), Kazimierz Mieszczański (1879-1881), Adam Drozdowski (1898-1903, 1904-1918), Fryderyk Rüdiger (1903-1904), Bronisław Koszutski (1927), Stanisław Radwan (1938-1939), Zygmunt Mąka (1939), Aleksander Januszkiewicz (1946-1955), Karol Piotrowski (1956-1963), Józef Makowiec (1964-1973), Zbigniew Kledecki (1974-2007), Piotr Suda (2007-).

Sekretarze: Adam Drozdowski (1877-1879), Feliks Drecki (1883-1885), Edward Beatus (1889-1899), Gustaw Chodakowski Dołęga (1899-1900), Marcin Kasprzak (1900-1905, 1908-1912)*, Feliks Krzymuski (1906-1908, 1912-1913), Ludwik Mroczek (1913-1914), Bolesław Cegłowski (1918), Adolf Czajkowski (1923), Franciszek Sulikowski (1927), Jan Godlewski (1935-1939), Stanisław Januszkiewicz (1946), Zofia Galewska (1946-1947), Jerzy Mierosławski (1948-1949), Leon Bartz (1950-1952), Karol Piotrowski (1952), Bożena Pogłodzińska (1952-1963), Danuta Krausharowa (1964-1967), Zbigniew Uszycki (1968-1969, 1990-1992), Mariusz Mieszczański (1970-1971), Mieczysław Mazurek (1972-1973), Hieronim Dziedzic (1974-1977), Barbara Makowiec (1978-1990), Arkadiusz Tokarski (1992-), Aleksandra Greberska** (1994-1999), Teresa Radny (1999-2002), Bożena Kazimierczak (2002-).

Charakterystyka działalności: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie zostało założone w 1877 r. Inicjatorem jego utworzenia i autorem projektu statutu był lekarz Franciszek Czajczyński (ten projekt statutu zaginął). Założycielami byli: Józef Cytwic, Feliks Drecki, Adam Drozdowski, Julian Grekowicz, Aleksander Hindemith, Juliusz Merkel, Kazimierz Mieszczański, Józef Rymarkiewicz, Waldemar Weiss i Walerian Wilczewski. W czasie obu wojen światowych działalność zawieszono. W 1951 r. KTL zostało przymusowo włączone do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego jako jego oddział wojewódzki, zachowując wszakże tradycyjną nazwę: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. W 1990 r. wystąpiło ze struktur Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i odtąd działa ponownie jako samodzielne towarzystwo naukowe.

Opracował:
dr med. Zbigniew Kledecki

Kalisz, czerwiec 2009.

*   Józef Bieniecki (przez 3 lata, nie wiadomo jednak dokładnie w jakich latach, ale przed 1902).
** od 1994 roku jest dwóch równorzędnych sekretarzy.

 
Siedziba KTL - do roku 2010
 

 
SZPITAL   ZESPOLONY  IM. LUDWIKA   PERZYNY
Adres:   ul. Poznańska 79,  62-800  KALISZ